ใกล้ชิดกับพระเจ้าทุกวัน

พระเยซูใช้เวลาส่วนตัวกับพระเจ้าเป็นประจำ นี่เป็นเหตุผลที่คุณควรทำเช่นกัน การใช้เวลาส่วนตัวกับพระเจ้าทุกวันสำคัญสำหรับคริสเตียนหรือ? คุณได้แบ่งเวลาสำหรับกาอธิษฐาน และการศึกษาของพระวจนะของพระเจ้าหรือไม่? พระคัมภีร์มีอะไรจะพูดเกี่ยวกับการออกไปใช้เวลาอยู่คนเดียวกับพระเจ้า? ลองมาดูสิ่งที่พระคริสต์เป็นแบบอย่างช่วงเวลาที่อยู่บนโลกนี้ พระเยซูมีเ...

เงินและความสำเร็จ

คุณต้องการเงินเท่าไหร่? คุณจะรู้ได้อย่างไรว่าคุณประสบความสำเร็จแล้ว? ภายใต้สังคมปัจจุบัน เรารับรู้สิ่งต่างๆผ่านอินเตอร์เน็ต, โทรทัศน์, โฆษณา และไลฟ์สไตล์ของคนดัง ที่นำเสนอสิ่งที่คล้ายๆกัน เกี่ยวกับชีวิตที่หรูหรา อำนาจของเงิน และเครื่องประดับที่ใส่แล้วแสดงถึงความร่ำรวย และสิ่งที่ "คุณต้องมี" พระคัมภีร์พูดอะไรเกี่ยวกับเงิน การแสวงหาความมั่งคั่ง และทั...

สตีเฟน เคอร์รี ผู้เล่นยอดเยี่ยม (MVP) ของ NBA ปี 2015 ทำทุกสิ่งเพื่อพระเจ้า

เราคงไม่เห็นบ่อยๆที่นักกีฬาจะนำข้อพระคัมภีร์เขียนไว้ที่รองเท้า แต่นี่คือสิ่งที่ สตีเฟน เคอร์รี ทำกับรองเท้าของเขา ข้อความที่ทำให้หลายคนๆ ประหลาดใจ ข้อพระคัมภีร์ ฟิลิปปี 4:13 ได้กล่าวว่า "ข้าพเจ้าผจญทุกสิ่งได้ โดยพระองค์ผู้ทรงเสริมกำลังข้าพเจ้า" พระคัมภีร์ข้อนี้เป็นเหมือนกำลังให้ผมลุกขึ้น และผมเล่นบาสด้วยวิธีของผม เคอร์รีไม่ได้มีเพียงพระคริสต์ในหัวใ...