จงชื่นชมยินดี ( ฟิลิปปี 4:4 )

C                                        G
จงชื่นชมยินดีในพระเจ้า  อยู่ทุกเวลา
F                        G             C
จงชื่นชมยินดีในพระองค์  อยู่เสมอไป
C                                      G
จงชื่นชมยินดีในพระเจ้า  อยู่ทุกเวลา
F                         G                C
จงชื่นชมยินดีในพระองค์  พระเจ้าของเรา

   F                                   
* อย่าให้ท่านทุกข์ร้อนในสิ่งใด 
             Em            Am
แต่จงทูลทุกสิ่งต่อพระองค์
     Dm7                  G                  C     C7
ด้วยการอธิษฐาน  และการวิงวอนขอบพระคุณ
  F                                 Em              Am
แล้วสันติสุขในพระเจ้า จะคุ้มครองความคิดและจิตใจ
  Dm7                 G               C
ให้ท่านพักสงบ ในองค์พระเยซูผู้เดียว
แก้ไขเพลงนี้

* ปรับปรุงเนื้อเพลงนี้ให้ถูกต้องมากขึ้น (แก้ไขล่าสุดโดย Webmaster)

เปลี่ยนคีย์ ขนาด