พระองค์ดี

A                    E/G#  
พระกรุณา ทรงนำข้าสานึกบาป  
      F#m              Dmaj7 
ความชอบธรรม นำข้าใกล้พระองค์   
  A                      E/G#  
พระเมตา ทรงเปลี่ยนข้าเหมือนพระองค์  
    F#m               Dmaj7 
พระองค์ทรง รักข้ามากมาย 
 D   E       F#m                   E/G#  
ในทุกๆวัน ข้าสรรเสริญด้วยเสียงเพลง  
Bm     D/A    G2 
เทใจข้านมัสการ 

**
Esus E A       E/G#  
พระองค์ดี พระองค์ดี  
    F#m       E          D2 
ทรงแสนดี พระเมตาดำรงนิจนิรันดร์ 
Esus E A      E/G#  
พระองค์ดี พระองค์ดี 
      F#m            Dmaj7 
ทรงแสนดี พระเมตาดำรงนิจนิรันดร์ 

***
       A  
เพราะพระคุณไม่มีสิ้นสุด  
     E/G# 
ความงดงามไม่มีลบเลือน 
      F#m                  Dmaj7 
พระเมตาทรงดำรงอยู่ ตลอดกาล (4)

เนื้อหาที่น่าสนใจเนื้อหาที่น่าสนใจ

Copyright © 2020 www.gsus4.com