จิตวิญญาณข้ากระหาย

  C    Em           Am
จิตวิญญาณข้ากระหายพระเจ้า
           F          G       C  G7
ดุจดังกวางน้อยกระหายหาน้ำ
C     Em            Am              
ทรงเป็นความปรารถนาแห่งจิตใจ
          F    G           C
ข้าที่อยาก สรรเสริญพระองค์


**
Am                   F       C
ทรงเป็นโล่ห์กำบังที่ เข้มแข็ง
F                      Dm   E
ทรงเป็นผู้เดียวที่ข้ารักเทิดทูน
C     Em            Am      
ทรงเป็นความปรารถนา แห่งจิตใจ
        Dm7   G              C
ข้าที่อยาก สรรเสริญพระองค์