ให้พระองค์เป็นหนึ่ง

D       A/C#    Bm7
ข้าเข้ามาเฝ้าพระเจ้า 
             G          A              D
อยากจะสัมผัสความรักของพระองค์ 
 D          A/C#     Bm7
โปรดนำข้าใกล้ชิดพระองค์ 
            G               A
ข้าอยากสรรเสริญนมัสการ

                 Gmaj7                  F#m
ขอให้ข้าได้พบพระองค์ ได้ยินเสียงพระองค์
     Em        A               D
ได้มาถึงบัลลังก์การสรรเสริญ 
               Gmaj7      F#m          B7
ขอให้ข้าได้รักพระองค์ ด้วยสิ้นสุดหัวใจ 
       Em                      A         D
ให้พระองค์เป็นหนึ่ง เป็นเจ้าชีวิตของข้า
ปรับแต่ง :