ทุกวันเวลา

ผู้แต่ง : พิษณุ ไทรงาม
Gmaj7                           Cmaj7
ทุกวันเวลา  ข้าอยากอยู่ใกล้ชิดพระองค์ 
Gmaj7                          Cmaj7
ทุกวันเวลา  อยู่ในความรักของพระองค์
Am7                            D
ทุกวันเวลา  ข้าอยากสรรเสริญ
B7                          Em
ทุกวันเวลา  ข้าขอบพระคุณ
        Am7         F          Dsus   D
แด่พระเจ้าสูงสุด  ผู้สมควรสรรเสริญ

         Cmaj7              D
ขอสรรเสริญพระเจ้า สุดหัวใจ  
    Bm7                Em7
ขอสรรเสริญพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่
          Am                D                 Gmaj7
ทรงเคลื่อนไหวในเรา ด้วยฤทธิ์ องค์พระวิญญาณ
     Cmaj7        D               
เติมชัยชนะให้เต็มหัวใจ    
Bm7           Em7
ให้ความยินดีเต็มล้นภายใน
       Am7                D            Gmaj7
ถวายคำสรรเสริญ  แด่พระเจ้าชั่วนิจนิรันดร์

เนื้อหาที่น่าสนใจเนื้อหาที่น่าสนใจ

Copyright © 2020 www.gsus4.com