ทุกวันเวลา

Gmaj7                           Cmaj7
ทุกวันเวลา  ข้าอยากอยู่ใกล้ชิดพระองค์ 
Gmaj7                          Cmaj7
ทุกวันเวลา  อยู่ในความรักของพระองค์
Am7                            D
ทุกวันเวลา  ข้าอยากสรรเสริญ
B7                          Em
ทุกวันเวลา  ข้าขอบพระคุณ
        Am7         F          Dsus   D
แด่พระเจ้าสูงสุด  ผู้สมควรสรรเสริญ

         Cmaj7              D
ขอสรรเสริญพระเจ้า สุดหัวใจ  
    Bm7                Em7
ขอสรรเสริญพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่
          Am                D                 Gmaj7
ทรงเคลื่อนไหวในเรา ด้วยฤทธิ์ องค์พระวิญญาณ
     Cmaj7        D               
เติมชัยชนะให้เต็มหัวใจ    
Bm7           Em7
ให้ความยินดีเต็มล้นภายใน
       Am7                D            Gmaj7
ถวายคำสรรเสริญ  แด่พระเจ้าชั่วนิจนิรันดร์
แก้ไขเพลงนี้

* ปรับปรุงเนื้อเพลงนี้ให้ถูกต้องมากขึ้น (แก้ไขล่าสุดโดย Webmaster)

เปลี่ยนคีย์ ขนาด