เวลานี้

C                     Am
เวลานี้เราจะถ่อมตัวลง  
             F       G                        C
อธิษฐานแสวงหาพระพักตรของพระองค์
                 F     G    Em Am
โปรดทรงชำระให้ ใจบริสุทธิ์
 Bb              G
อภัยบาปผิดที่ได้ทำ

**
              F                 G
แล้วพระองค์ จะทรงฟังคำ
   Em      Am
อ้อนวอนของเรา  
             Dm                G                     C
และพระทัยพระองค์ จะอยู่ด้วยกับเราเสมอ  
            F        G        Em    Am
จะรักษาแผ่นดินของเราให้หาย  
                F                 G            C
เพื่อพระนามพระองค์ดำรงเป็นนิตย์

        C                         Am
ด้วยใจชอกช้ำ ใจที่อ่อนโรยแรง 
              F     G                       C
อธิษฐานแสวงหาพระพักตร์ของพระองค์  
                 F     G    Em Am
โปรดทรงชำระให้ ใจบริสุทธิ์ 
 Bb                G 
อภัยบาปผิดที่ได้ทำ
แก้ไขเพลงนี้

* ปรับปรุงเนื้อเพลงนี้ให้ถูกต้องมากขึ้น (แก้ไขล่าสุดโดย Webmaster)

เปลี่ยนคีย์ ขนาด