เวลานี้

C               Am
เวลานี้เราจะถ่อมตัวลง  
        F     G                      C
อธิษฐานแสวงหาพระพักตรของพระองค์
C7        F     G    Em Am
โปรดทรงชำระให้ ใจบริสุทธิ์
 Bb              G
อภัยบาปผิดที่ได้ทำ

       F                 G
*แล้วพระองค์ จะทรงฟังคำ
   Em      Am
อ้อนวอนของเรา  
         Dm                G            C
และพระทัยพระองค์ จะอยู่ด้วยกับเราเสมอ  
C7   F       G        Em    Am
จะรักษาแผ่นดินของเราให้หาย  
      F                 G          C     G
เพื่อพระนามพระองค์ดำรงเป็นนิตย์

      C                  Am
ด้วยใจชอกช้ำ ใจที่อ่อนโรยแรง 
       F     G                      C
อธิษฐานแสวงหาพระพักตร์ของพระองค์  
  C7     F     G    Em Am
โปรดทรงชำระให้ ใจบริสุทธิ์ 
 Bb                G 
อภัยบาปผิดที่ได้ทำ (*)