ข้าจะรักและบูชา

G
    อยากจะพบพระองค์ 
   C              G 
ผู้ทรงดำรงในกาลเวลา 
  G       Em
อยากจะเห็นพระพักตร์
                   C 
ผู้เป็นที่รักของข้า 
     C    D     Bm    Em
ข้าปราถนาได้อยู่ไกล้ชิด
       C           D        
ได้พินิจในความงาม 
                G
    อยากจะนั่งลงใกล้
   C                      G 
ที่เบื้องพระบาทองค์พระเยซู 
 G       Em 
อยู่ตรงหน้าพระพักตร์ 
                   C
ผู้เป็นที่รักของข้า 
        C      D     Bm    Em 
เพียงหนึ่งวันนี้ ได้อยู่ไกล้ชิด 
      C              D 
ก็ดีกว่า พันวันในที่ใด ๆ 
          C               Bm 
 * ข้าจะรักและบูชา นมัสการ
       Am          D             G      
จะไม่ขอไปไกลห่างจากพระพักตร์ 
      C                Bm
ข้าจะรักและบูชา นมัสการ
        Am       D        G  
อยู่ตรงนี้ที่พระบาทพระองค์
แก้ไขเพลงนี้

* ปรับปรุงเนื้อเพลงนี้ให้ถูกต้องมากขึ้น (แก้ไขล่าสุดโดย Webmaster)

เปลี่ยนคีย์ ขนาด