ไม่ใช่ตัวข้า

F9 Bbm6 Am7 Dm7 Gm7 C7

      F9                      Bb         Bbm6
เทียบพระเจ้าในฟ้าสวรรค์ มนุษย์เป็นผู้ใด
Am         Dm7      Gm7    C7
ที่พระองค์ต้องสนใจตัวข้า
       F9                      Bb            Bbm6
แต่พระองค์ไม่เคยทอดทิ้ง และทรงอยู่ไม่ไกล
Am         Dm7        Gm7 C7
ข้าไม่มีผู้ใดนอกจากพระองค์
*
Bb        C/Bb          Am7
เมื่อข้าต้องเดินในทางมืดมิด
        Dm7     Gm7     Bb      C7
พระองค์สถิตย์ และนำ ชีวิต ให้ผ่านไป
**
         Bb          C/Bb
ไม่ใช่ความดีที่ข้าเคยทำ
              Am7            Dm7
แต่เป็นความงามในรักพระองค์
      Gm7        C7          Fmaj7
ที่ทรงให้ข้าเข้ามาในทางพระองค์
              Bb         C/Bb
ไม่ใช่ความดีที่ข้าต้องทำ
             Am7           D7b9
แต่ข้าจะดำเนินตามพระองค์(แต่ข้าจำยำเกรงใ­นพระองค์)
      Gm7          Csus4        F
ผู้ทรงเป็นความสมบูรณ์ ของตัวข้า
(ให้พระองค์พอพระทัยในตัวข้า)

เปลี่ยนแผ่นดินที่เคยแห้งแล้ง พระองค์เทฝนพรำ
ทำให้ใจได้พบความชุ่มฉ่ำ
จากเวลาที่เคยขัดสน พระองค์เติมหัวใจ
ข้าไม่มีผู้ใดนอกจากพระองค์
F9 Bbm6 Am7 Dm7 Gm7 C7

      F9                      Bb         Bbm6
เทียบพระเจ้าในฟ้าสวรรค์ มนุษย์เป็นผู้ใด
Am         Dm7      Gm7    C7
ที่พระองค์ต้องสนใจตัวข้า
       F9                      Bb            Bbm6
แต่พระองค์ไม่เคยทอดทิ้ง และทรงอยู่ไม่ไกล
Am         Dm7        Gm7 C7
ข้าไม่มีผู้ใดนอกจากพระองค์
*
Bb        C/Bb          Am7
เมื่อข้าต้องเดินในทางมืดมิด
        Dm7     Gm7     Bb      C7
พระองค์สถิตย์ และนำ ชีวิต ให้ผ่านไป
**
         Bb          C/Bb
ไม่ใช่ความดีที่ข้าเคยทำ
              Am7            Dm7
แต่เป็นความงามในรักพระองค์
      Gm7        C7          Fmaj7
ที่ทรงให้ข้าเข้ามาในทางพระองค์
              Bb         C/Bb
ไม่ใช่ความดีที่ข้าต้องทำ
             Am7           D7b9
แต่ข้าจะดำเนินตามพระองค์(แต่ข้าจำยำเกรงใ­นพระองค์)
      Gm7          Csus4        F
ผู้ทรงเป็นความสมบูรณ์ ของตัวข้า
(ให้พระองค์พอพระทัยในตัวข้า)

เปลี่ยนแผ่นดินที่เคยแห้งแล้ง พระองค์เทฝนพรำ
ทำให้ใจได้พบความชุ่มฉ่ำ
จากเวลาที่เคยขัดสน พระองค์เติมหัวใจ
ข้าไม่มีผู้ใดนอกจากพระองค์
แก้ไขเพลงนี้

* ปรับปรุงเนื้อเพลงนี้ให้ถูกต้องมากขึ้น (แก้ไขล่าสุดโดย Webmaster)

เปลี่ยนคีย์ ขนาด