รักแท้

F                                 Fsus4   
ด้วยพระคุณและความรักของพระบิดา 
F                           Fsus4
ทำให้ข้าร้องสรรเสริญนมัสการ
         Dm                  C             
ความรักนั้น มั่นคงตราบนิรันดร์ 
           Gm7            Bb            C 
ไม่ทำให้เสียใจ ทรงสัตย์ซื่อตลอดเวลา
 F                            Fsus4   
ทรงไม่เคยซ้าเติมหัวใจที่ช้าตรม 
  F                              Fsus4
และไม่ดับแสงเทียนที่สั่นไหวริบหรี่
          Dm                       C 
ความรักนั้น มั่นคงตราบนิรันดร์ 
           Gm7          Bb             C   Csus4
ไม่ทาให้เสียใจ ทรงสัตย์ซื่อตลอดเวลา ด้วยรัก

***
          F    C/E                Dm
ความรักแท้ ที่ทรงยอมพลีพระชนม์
Cm    F7        Bbmaj7 
และฟื้นคืน พระชนม์เพี่อข้า 
               F/A   Gm7                  C
คือองค์พระเยซู ความรักแท้กลับคืนหัวใจ
      F  C/E              Dm 
ชีวิตนี้ ไม่ว่าอำนาจความตาย 
Cm    F7         Bbmaj7
หรือ พลังฤทธิ์อำนาจใดใด
            F/A     Gm7             C          F
ไม่อาจฝืนทำลาย ความรักแท้ ในองค์พระเยซู