รักแท้

F                                           Fsus4   
ด้วยพระคุณและความรักของพระบิดา 
F                                     Fsus4
ทำให้ข้าร้องสรรเสริญนมัสการ
            Dm                       C             
ความรักนั้น มั่นคงตราบนิรันดร์ 
                Gm7            Bb               C 
ไม่ทำให้เสียใจ ทรงสัตย์ซื่อตลอดเวลา
 F                                      Fsus4   
ทรงไม่เคยซ้าเติมหัวใจที่ช้าตรม 
F                                           Fsus4
และไม่ดับแสงเทียนที่สั่นไหวริบหรี่
          Dm                         C 
ความรักนั้น มั่นคงตราบนิรันดร์ 
                  Gm7          Bb             C      Csus4
ไม่ทาให้เสียใจ ทรงสัตย์ซื่อตลอดเวลา ด้วยรัก

***
              F    C/E                   Dm
ความรักแท้ ที่ทรงยอมพลีพระชนม์
Cm      F7         Bbmaj7 
และฟื้นคืน พระชนม์เพี่อข้า 
               F/A   Gm7                  C
คือองค์พระเยซู ความรักแท้กลับคืนหัวใจ
      F  C/E              Dm 
ชีวิตนี้ ไม่ว่าอำนาจความตาย 
Cm    F7         Bbmaj7
หรือ พลังฤทธิ์อำนาจใดใด
            F/A             Gm7         C               F
ไม่อาจฝืนทำลาย ความรักแท้ ในองค์พระเยซู
แก้ไขเพลงนี้

* ปรับปรุงเนื้อเพลงนี้ให้ถูกต้องมากขึ้น (แก้ไขล่าสุดโดย Webmaster)

เปลี่ยนคีย์ ขนาด