ไหลลงมา

D                     Bm
1.เรามาเพื่อร้อง ด้วยใจที่แตกสลาย 
            D         A
ผู้คนมากมายหลงทางไปจากพระองค์
        D            G                   
แผ่นดินแห้งแล้ง ที่ต้องการความรัก 
Em            Bm
รักษาให้คืนกลับมีชีวิต 
     D      G    A   D
ขอทรงสถิตอยู่เหนือเสียงอ้อนวอน

    G     A        D
*ไหลลงมา ลงมาให้ท่วมแผ่นดิน 
   G     A        D
ไหลลงมา ลงมาเพื่อการฟื้นฟู
  G     A         F#m    Bm
ไหลลงมา ลงมาเพื่อการรักษาหัวใจ 
   G     A         D
ขอเทลงมาความรักเมตตาพระองค์
ปรับแต่ง :