เติมให้เต็มล้น

เนื้อร้อง / ทำนอง: พิษณุ ไทรงาม
G  C  G  C 
     
G  Cmaj7 
เราเข้ามาพักสงบในการ ทรงสถิต
G  Cmaj7 
เราเข้ามารับกำลังใหม่ใน พระสิริ
  Am  D 
ให้เรา ได้หยุดพักหาย เหนื่อย
  Bm  Em 
ในความ รักของพระบิ ดา
  Am 
ขอพระ พรได้เทลงมา
  Am7/D 
พระวิญ ญาณสวมทับอีกครา
 
Chorus:
  G 
เติมให้เต็ม ล้น
  Em 
เติมให้เต็ม ล้นด้วยพระวิญญาณ
  Cmaj7 
จุ่มในแม่ น้ำแห่งการเยียวยา
  Am7  D 
ทรง รักษาตามพระสัญ ญา
  G 
เติมให้เต็ม ล้น
  Em 
เติมให้เต็ม ล้นด้วยพระวิญญาณ
  Cmaj7 
จุ่มในแม่ น้ำแห่งพระเมตตา
  Am7  D 
ทรงนำพา ทุกวันเว ลา
  G  C 
อยู่ในการ ทรงสถิต
 
  C  G 
*เติมให้เต็ม ล้น เติมให้เต็ม ล้น (ซ้ำ)
Copyright © 2020 www.gsus4.com