เติมให้เต็มล้น

G  C  G  C

G                     Cmaj7 
เราเข้ามาพักสงบในการทรงสถิต
G                     Cmaj7 
เราเข้ามารับกำลังใหม่ใน พระสิริ
  Am               D 
ให้เรา ได้หยุดพักหายเหนื่อย
    Bm        Em 
ในความรักของพระบิดา
  Am 
ขอพระพรได้เทลงมา
  Am7/D 
พระวิญญาณสวมทับอีกครา
 
  G 
*เติมให้เต็มล้น
  Em 
เติมให้เต็มล้นด้วยพระวิญญาณ
  Cmaj7 
จุ่มในแม่น้ำแห่งการเยียวยา
  Am7  D 
ทรงรักษาตามพระสัญญา
  G 
เติมให้เต็มล้น
  Em 
เติมให้เต็มล้นด้วยพระวิญญาณ
  Cmaj7 
จุ่มในแม่น้ำแห่งพระเมตตา
  Am7  D 
ทรงนำพาทุกวันเวลา
  G  C 
อยู่ในการทรงสถิต 
 
  C  G 
*เติมให้เต็มล้น เติมให้เต็มล้น (ซ้ำ)
แก้ไขเพลงนี้

* ปรับปรุงเนื้อเพลงนี้ให้ถูกต้องมากขึ้น (แก้ไขล่าสุดโดย Webmaster)

เปลี่ยนคีย์ ขนาด