แม่น้ำแห่งพระคุณ

                     Bb                  F/A
ข้ามอบวางทุกอย่างลง ภาระที่หนักล้น
            Gm7              C            F
ข้านอนหยุดพัก ให้รักพระองค์โอบอุ้มไว้
                     Bb                  F/A
จิตใจที่โหยอ่อนแรง ให้พระองค์ได้เปลี่ยนแปลง
            Gm7              C            F
โอบกอดตัวข้าไว้ ให้อยู่ในรักที่มั่นคง

                    Bb                       F/A
** ให้ข้าอยู่ในแม่น้ำ… แม่น้ำแห่งพระสิริ
                Gm7           C           F
ให้ข้าอยู่ในแม่น้ำ… แม่น้ำแห่งพระเมตตา
                     Bb              C/Bb        Am7
ให้ใจที่เหน็ดเหนื่อยล้า ได้อิ่มเอิบด้วยความรัก
                 Gm7              C           F
ได้หยุดและผ่อนพัก อยู่ในแม่น้ำแห่งพระคุณ

แก้ไขเพลงนี้

* ปรับปรุงเนื้อเพลงนี้ให้ถูกต้องมากขึ้น (แก้ไขล่าสุดโดย Webmaster)

เปลี่ยนคีย์ ขนาด