ข้าขอวางใจ

     G                              C
ถ่อมใจลง  ต่อพระเจ้าผู้เปี่ยมรักมั่นคง
        G                  D
ในพระองค์  ข้าขอวางใจ
G                         C
ฟังเสียง  พระองค์เรียกให้ข้าเฝ้าคอย
            G                          D
เพื่อพระองค์  จะเสริมเรี่ยวแรงใหม่

*
    C           Em              D
พระเยซู  ข้าเชื่อวางใจพระองค์
     C          Em              D
พระเยซู  ข้าเฝ้ารอคอยพระองค์

**
        G              Cmaj7
ให้ข้าพึ่งพิงในความรัก
     Am7               C                 D
ให้ข้าพักสงบในอ้อมแขนของพระองค์
       G              Am7
จิตใจข้ามั่นคง อยู่ในความเข้มแข็ง
     Cmaj7                      D
ในพระองค์ ป้อมปราการที่ลี้ภัย
                   G
ข้าวางใจพระองค์
แก้ไขเพลงนี้

* ปรับปรุงเนื้อเพลงนี้ให้ถูกต้องมากขึ้น (แก้ไขล่าสุดโดย Webmaster)

เปลี่ยนคีย์ ขนาด