ความสุขภายในใจ

Bb                   Dm
    ความสุขภายในใจ
Gm               Dm7
 ล้นเต็มอยู่ภายใน
 Eb              Cm
เร้าดวงใจ จิตวิญญาณให้
        F      Bb F Bb F
เกิดความยินดี
                Bb        Dm
    พระประทานความสุข
Gm                      Dm 
 ยามทุกข์ ทรงเป็นเพื่อน
 Eb             Cm
ทรงชูใจด้วยความเมตตา 
        F   Bb Bb7
อย่างอัศจรรย์
    Eb        F             D7
    เรานมัสการ ด้วยจิตวิญญาณ
             Gm
และความจริง (2)
     Eb                 Bb7
จะมีผู้ใดเปรียบพระองค์
  Cm        F    Bb Eb F Bb   
สหายเลิศในใจเรา