รักวิเศษ

                          G 
1.ข้ารักพระองค์พระเจ้าของข้า
                          Em
และอยากจะรักพระองค์มากกว่า
                              C                                                             
ข้าอยากจะรักจนสุดความคิด
                   Bm       Em
และวิญญาณ ชีวิตข้าต้องการ
 Am             D
ขอได้รักพระองค์

                                 G
2.โปรดนำให้รักพระองค์มากกว่า
                       Em
มากกว่าสิ่งใดในชีวิตข้า
                                  C
ทุกสิ่งที่ข้ามี  เป็นเพียงของที่ชั่วคราว
            Bm       Em
แต่ความรักของพระเจ้า
 Am    D        G
นั้นมั่นคงยืนนาน

         C        D        Bm    Em
*เพราะรักวิเศษเช่นนี้  ไม่มีในผู้อื่น
             Am        D               G
มีเพียงในรัก  ขององค์พระเจ้าเท่านั้น
           C             D
ขอทรงโปรดสอนหัวใจ
           Bm      Em
ว่ารักที่แท้เป็นเช่นไร
Am                  D
รักเหมือนดังพระองค์

                                 G
3.เพื่อข้าจะรักพระองค์มากกว่า
                       Em
มากกว่าสิ่งใดในชีวิตข้า
                                 C
ทุกสิ่งที่ข้ามี  เป็นเพียงของที่ชั่วคราว
             Bm      Em
แต่ความรักของพระเจ้า
 Am   D       G
นั้นมั่นคงยืนนาน
       C                   Bm    Em
ให้โลกนี้ได้รู้จัก กับความรักที่คงมั่น
Am    D       G
รักแท้ในพระองค์
แก้ไขเพลงนี้

* ปรับปรุงเนื้อเพลงนี้ให้ถูกต้องมากขึ้น (แก้ไขล่าสุดโดย Webmaster)

เปลี่ยนคีย์ ขนาด