ราชาแห่งดวงใจ

 Bb                Dm7
พระสิริเป็นของพระองค์
             Eb           F      Bb
พระเจ้าผู้เที่ยงธรรม ข้าขอนมัสการ
         Eb                  F 
ให้แผ่นดินเปรมปรีดิ์ โห่ร้อง 
      Dsus  D     Gm7
เปล่งเสียงถวายสรรเสริญ 
            Cm7   F          Bb
และก้มกราบลง นมัสการพระองค์

      Ebmaj7 F/Eb
ข้าจะนมัส....การ 
       Dm7              Gm7
ด้วยจิตวิญญาณและความจริง
             Cm7            
เพราะพระองค์คือทั้งสิ้น
   F            Bb   Ab/Bb
ที่หัวใจข้าต้องการ
      Ebmaj7    F/Eb
ข้าขอถวาย...วิญญาณ 
           Dm7          Gm7
จะมอบวางชีวิตแทบพระบาท
         Cm7      F      Bb
พระเจ้าของข้า ราชาแห่งดวงใจ
แก้ไขเพลงนี้

* ปรับปรุงเนื้อเพลงนี้ให้ถูกต้องมากขึ้น (แก้ไขล่าสุดโดย Webmaster)

เปลี่ยนคีย์ ขนาด