ราชาแห่งดวงใจ

   Bb                Dm7
  พระสิริเป็นของพระองค์
               Eb           F      Bb
  พระเจ้าผู้เที่ยงธรรม ข้าขอนมัสการ
           Eb                  F 
  ให้แผ่นดินเปรมปรีดิ์ โห่ร้อง 
        Dsus  D     Gm7
  เปล่งเสียงถวายสรรเสริญ 
              Cm7   F          Bb
  และก้มกราบลง นมัสการพระองค์

        Ebmaj7 F/Eb
  ข้าจะนมัส....การ 
         Dm7              Gm7
  ด้วยจิตวิญญาณและความจริง
               Cm7            
  เพราะพระองค์คือทั้งสิ้น
     F            Bb   Ab/Bb
  ที่หัวใจข้าต้องการ
        Ebmaj7    F/Eb
  ข้าขอถวาย...วิญญาณ 
             Dm7          Gm7
  จะมอบวางชีวิตแทบพระบาท
           Cm7      F      Bb
  พระเจ้าของข้า ราชาแห่งดวงใจ