สายฟ้า

 Fsus Gm F/A  Bb  Bb/C Dm C 
 
Bb              
จงถวายพระพรพระสิริ
 Dm
จงถวายพระเกียรติพระกําลัง 
 Gm/Bb                            C  
อันคู่ควรพระนามของพระเยโฮวาห์
Bb         Gm    C      Bb 
จงนมัสการพระเยโฮวาห์ ผู้ทรงบริสุทธิ์
 
   F                Bb             Dm7                       C 
* เสียงของพระเยโฮวาห์ อยู่เหนือนํ้าพระเจ้า แห่งพระสิริทรงคะนองเสียง
   Dm          Bb                           C 
พระองค์เป็นที่น่ายําเกรง ทรงขึ้นประทับเป็นกษัตริย์นิรันดร์
 
       Dm  Dm/A  Bb  C/E  F 
** สุรเสียงอันฤทธานุภาพ เต็มด้วยความสูงส่ง
C  Bb  Bbmaj7/A  F 
ฟาดความหยิ่งให้หักล้มลงต่อพระกําลัง
  Gm  Gm7  C 
สุรเสียง ดั่งสายฟ้าวิ่งฝ่าลม
Dm  Dm/A  Bb 
เสียงของพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่
  C/E  F  C 
สั่นสะท้าน ทะเลทราย ป่าไม้ไกล
  Bb  Bmaj7/A  F 
และทุกคนที่มองเห็น มันจะป่าวร้องพระสิริ
  Gm  C 
พระสิริเป็นของพระองค์!"
 
 Dm  Dm/A  Bb C/E F  C 
Dm  Dm/A  Bb/G  C/E  F  C   
แก้ไขเพลงนี้

* ปรับปรุงเนื้อเพลงนี้ให้ถูกต้องมากขึ้น (แก้ไขล่าสุดโดย Webmaster)

เปลี่ยนคีย์ ขนาด