บอกรัก

C G/B Am7 F  x2
 
 C  Fmaj7 
พระองค์ทรงเป็นพระเจ้า
 C  G 
ผู้ไม่มีใครเทียบเทียม
 C  Fmaj7 
ทรงเต็มไปด้วยความเมตตา
 
 C  G 
ความรักพระองค์ไม่เคยลดลง
 
 
 Am7  Fmaj7 
จะมีก็เพียงเราที่เดินหลง
 
 Am7  G 
อาจมีบางทีที่ลืมพระองค์
 
 Am7  Fmaj7 
วันนี้ ลูกตั้งใจกลับมาหา
 
 Am7  G 
มายืน อยู่ต่อหน้าพระองค์
 
 
 C  G/B  Am7  G  Fmaj7  C/E  Dm7  Gsus  G
เพื่อบอกรัก รักเพียงพระองค์  
 
 C  G/B  Am7  G  D/F# 
อยากบอกรัก รักเพียงพระองค์

  F  G       C 
เพราะรักพระ องค์ ไม่เคยเปลี่ยนไป

D/F#  F C/E Am7 Dm7 F/G G
แก้ไขเพลงนี้

* ปรับปรุงเนื้อเพลงนี้ให้ถูกต้องมากขึ้น (แก้ไขล่าสุดโดย Webmaster)

เปลี่ยนคีย์ ขนาด