โกละโกธา

  Bm 
ข้าได้เข้าไปถึงที่โกละโกธา 
      G             F#
โดยได้แบกเอาความผิดบาปของข้า 
  Bm             G
ที่นั่นข้าสำนึกว่าโลกนี้หมดหวัง 
Bm       F#     Bm
จนได้พบทางแห่งโกละโกธา
     
   Bm
ที่โกละโกธาข้ายินเสียงอ้อนวอน 
     G               F#
ได้เห็นพระพักตร์เต็มด้วยความเมตตา
  Bm             G
ที่นั่นเป็นที่พ้นภัยให้แก่คนบาป 
  Bm     F#        Bm
ข้ากล้าเข้าไปด้วยน้ำตานองหน้า

 Bm 
ที่นั่นข้าได้พบความรักของพระองค์ 
  G             F#
รับทุกข์ทรมานเต็มด้วยบาดแผล
  Bm             G 
ลำธารแห่งความกรุณาชำระข้า
  Bm      F#      Bm 
ภาระหนัก บาปผิดก็หลุดสิ้นไป

   Bm 
แน่นอนพระองค์รับความเจ็บปวดแทนข้า 
    G           F#
เจ้างูร้ายก็หมดอำนาจของมัน
  Bm           G
ความสันติสุขหลั่งไหลเข้าในใจข้า
Bm      F#       Bm 
ข้าจึงสรรเสริญพระองค์เป็นนิตย์
แก้ไขเพลงนี้

* ปรับปรุงเนื้อเพลงนี้ให้ถูกต้องมากขึ้น (แก้ไขล่าสุดโดย Webmaster)

เปลี่ยนคีย์ ขนาด