พระเยซูทรงสมควรรับเกียรติสูงสุด

A        Bm7             A      Em7 A
พระเยซูทรงสมควรรับเกียรติสูงสุด
  D            E                C#m  F#m
พระเยซูสมควรรับการสรรเสริญ 
      Bm7   E                A     E  F#m
เปล่งเสียงร้องทั่วฟ้าสวรรค์และโลกา   
      Bm                B7                 E
พระนามพระองค์ยิ่งใหญ่กว่านามอื่นใด

      A          Bm7               A      Em7 A
ด้วยใจบูชาข้าขอก้มกราบและเทิดทูน
       D               E                C#m  F#m
และทุกทุกเข่าจะกราบต่อหน้าบัลลังก์
    Bm7            E           A          E       F#m
ให้ทุกทุกลิ้นยอมรับในพระคริสต์พระบุตรพระเจ้า
Bm           B7          E
ขอถวายพระสิริจอมราชา

 A          E            F#m       Em A
ขอให้พระเกียรติ ฤทธิ์อำนาจ คำสรรเสริญ 
 D              A    Bm7         E
เป็นของพระองค์ เป็นของพระองค์ 
 A         E            F#m       Em A
ให้พระเกียรติ ฤทธิ์อำนาจ คำสรรเสริญ 
 D              A   Bm7          E
เป็นของพระองค์ เป็นของพระองค์ 
C#7     F#m Bm         E7       A
พระเยซูคริสต์ พระบุตรผู้ทรงพระชนม์
แก้ไขเพลงนี้

* ปรับปรุงเนื้อเพลงนี้ให้ถูกต้องมากขึ้น (แก้ไขล่าสุดโดย Webmaster)

เปลี่ยนคีย์ ขนาด