เราจะเข้ามาสรรเสริญ

D                  G
เราจะเข้ามาสรรเสริญ
            D
ด้วยใจโมทนาพระคุณ
                   G       A7
เราจะเข้ามาด้วยการร้องเพลง
       D              G
เราจะร้องวันนี้เป็นวัน
       D       Bm      
ที่พระเจ้าทรงสร้าง
       G              A             D
ให้เราเปรมปรีดิ์และยินดีในพระองค์
 
**
           G                D Bm
จงชื่นชมยินดี   จงชื่นชมยินดี
  G                     A7     D
ให้เราเปรมปรีดิ์   และยินดีในพระองค์
           G                   D 
จงชื่นชมยินดี   จงชื่นชมยินดี
    G                    A7        D
ให้เราเปรมปรีดิ์   และยินดีในพระองค์
แก้ไขเพลงนี้

* ปรับปรุงเนื้อเพลงนี้ให้ถูกต้องมากขึ้น (แก้ไขล่าสุดโดย Wirachot Ben Thongtiang)

เปลี่ยนคีย์ ขนาด