พระเจ้าทรงยิ่งใหญ่

C                      Am
พระเจ้าทรงพระสิริ สวมทับความยิ่งใหญ่
      F          G
ให้เราชื่นใจยินดี  ให้เราชื่นใจยินดี
      C                           Am
โอบล้อมด้วยความสว่าง   ความมืดไม่อาจกล้ำกราย
       F                          F
พระสุรเสียงครั่นคร้าม  พระสุรเสียงครั่นคร้าม  
         C        Am
    พระเจ้าทรงยิ่งใหญ่   ร้องสรรเสริญ   พระเจ้าทรงยิ่งใหญ่   และข้าจะพบ
                   F            G
            พระคุณ   พระเจ้าทรงยิ่งใหญ่
    C                        Am
ดำรงนิจนิรันดร์ ชีวิติยู่ในพระหัตถ์
             F                                      G
เบื้องต้นและเบื้องปลาย ตลอดชั่วชาติพันธุ์
      C                      Am
ทรงตรีเอกานุภาพ พระเจ้า  พระบุตร  พระวิญญาณ
            F                G
ดุจแกะและดุจสิงห์ ทรงลงมาเพื่อไถ่
     C                       Am
         นามเหนือนามใดๆ สมควรสรรเสริญ
          F       G
    จิตใจข้าร้อง พระเจ้าทรงยิ่งใหญ่
แก้ไขเพลงนี้

* ปรับปรุงเนื้อเพลงนี้ให้ถูกต้องมากขึ้น (แก้ไขล่าสุดโดย Webmaster)

เปลี่ยนคีย์ ขนาด