ทุกๆสิ่ง

D                          D/F#    
ชีวิตข้าเป็นของพระองค์ 
       Bm7               Em7        D/F#               Asus4  A
สิ่งทั้งหลายที่มีอยู่ให้พระองค์ เพื่อพระองค์ผู้เดียว
D                          D/F#    
ชีวิตข้าเป็นของพระองค์
           Bm7               Em7          A                   D
สุดความคิดทั้งหัวใจให้พระองค์ เพื่อพระองค์ผู้เดียว
           Em7          G                      A         
ไม่มีอะไรที่ข้าเก็บไว้เพื่อตัวข้าเอง
           Em7         G                   A
ไม่ว่าสิ่งใดข้าจะถวายให้กับพระองค์

**
               D         G            A                Bm
พระองค์เป็นทุกๆสิ่ง ทุกๆอย่างที่ข้าต้องการ
        Em7          D/F#          G          A
ข้าไม่มีสิ่งตอบแทนใดๆ นอกจากหัวใจ
              D           G              A                     Bm
พระองค์ทำทุกๆสิ่ง ทุกๆ อย่างให้มีความหมาย
         Em7         D/F#         G  A               D
ทำให้ข้าได้มาพบและได้มาเป็น   ของพระองค์
แก้ไขเพลงนี้

* ปรับปรุงเนื้อเพลงนี้ให้ถูกต้องมากขึ้น (แก้ไขล่าสุดโดย Webmaster)

เปลี่ยนคีย์ ขนาด