ทุกๆสิ่ง

D                     D/F#    
ชีวิตข้าเป็นของพระองค์ 
  Bm7               Em7        D/F#        Asus4  A
สิ่งทั้งหลายที่มีอยู่ให้พระองค์ เพื่อพระองค์ผู้เดียว
D                     D/F#    
ชีวิตข้าเป็นของพระองค์
     Bm7               Em7          A              D
สุดความคิดทั้งหัวใจให้พระองค์ เพื่อพระองค์ผู้เดียว
     Em7          G               A         
ไม่มีอะไรที่ข้าเก็บไว้เพื่อตัวข้าเอง
   Em7         G                   A
ไม่ว่าสิ่งใดข้าจะถวายให้กับพระองค์

**
        D                G    A                Bm
พระองค์ทรงเป็นทุกๆสิ่ง ทุกๆอย่างที่ข้าต้องการ
    Em7            D/F#   G          A
ข้าไม่มีสิ่งตอบแทนใดๆ นอกจากหัวใจ
    D            G        A                     Bm
พระองค์ทำทุกๆสิ่ง ทุกๆ อย่างให้มีความหมาย
  Em7            D/F#        G    A         D
ทำให้ข้าได้มาพบและได้มาเป็นของพระองค์