จงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้า

D    F#m     G     D    
จงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้า
  G      D          A     A7
และความชอบธรรมของพระองค์ก่อน 
D    F#m    G         D
แล้วพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงให้ 
G    D       A7 D
ฮาเลลู    ฮาเลลู  ยา
D    F#m   G    D         G     D    A7   D
ฮา    เล     ลู     ยา        ฮา    เล    ลู    ยา     
D     F#m  G    D         G     D        A7  D
ฮา    เล     ลู     ยา        ฮาเลลู ฮาเลลู   ยา
แก้ไขเพลงนี้

* ปรับปรุงเนื้อเพลงนี้ให้ถูกต้องมากขึ้น (แก้ไขล่าสุดโดย Webmaster)

เปลี่ยนคีย์ ขนาด