เกลือและแสงสว่าง

G                D         Em  C
    คริสเตียนเรา ต้องเป็นแสงสว่าง   
            G             D
และเป็นดัง เกลือแหล่งแห่งความเค็ม
G                         D       Em C
 คริสเตียน เราต้องยอมเชื่อฟัง
                        B7  Am D7
เป็นเหมือนพระเยซู
 G                            D       Em C 
    คริสเตียน เราต้องเพียรซื่อตรง
          G             D
อดทนเป็น ความสว่างแห่งชุมชน
G                         D        Em C
 คริสเตียน เราต้องยอมเสียสละ
          D               G
จนทุกคน เปลี่ยนแปลง
Am7                G                 Em7 C 
     ให้เราทุกคน    พร้อมกันตั้งใจ        
                D 
ใช้ชีวิตซื่อสัตย์ในความจริง
Am7             G                Em7 C 
 ให้เราช่วยกัน   นำข่าวประเสริฐ
         Dsus4  D
ประกาศทั่วโลกา
แก้ไขเพลงนี้

* ปรับปรุงเนื้อเพลงนี้ให้ถูกต้องมากขึ้น (แก้ไขล่าสุดโดย Webmaster)

เปลี่ยนคีย์ ขนาด