หมดทั้งชีวิต

 F                   Bb                 C                               F
หมดทั้งชีวิต หมดที่ข้ามี ข้าขอวางลงจำเพาะพระพักตร์พระองค์
Am             Bb                   Gm           Am
ทุกความรู้สึก เจ็บปวดหรือชื่นชม ยินดีหรือทุกใจ
Bb                  C
มอบไว้แด่พระองค์

**
   F                Am                             Bb                      C
พระเจ้าข้ามอบถวายทั้งชีวิต    ทั้งหมดทุกสิ่งที่มี    เพื่อถวายพระสิริ
      F              Am                                  Bb
พระเจ้าข้ามอบทุกวันคืนที่มี     เพื่อสรรเสริญทั้งชีวิต
            C         F              Bb               C       F
เป็นเครื่องบูชาที่พอพระทัย   (พระเจ้าข้ามอบชีวิตถวาย)

  F             Bb            C                                     F
สิ่งที่เคยพบ สิ่งที่จะเจอ ทุกความต้องการและทุกทุกความใฝ่ฝัน
Am         Dm   Bb                   Gm          Am
ทุกความหวังใจ และในทุกแผนการ ชูมือและใจข้า
Bb               C
ถวายแด่พระองค์
แก้ไขเพลงนี้

* ปรับปรุงเนื้อเพลงนี้ให้ถูกต้องมากขึ้น (แก้ไขล่าสุดโดย Webmaster)

เปลี่ยนคีย์ ขนาด