ไม่ว่าอยู่แห่งหนไหน

F     Fsus4  Fmaj7     Eb/F 
เมื่อตาใจข้าได้เห็น พระวิญญาณของพระเจ้า  
  Bbmaj7     Am7       Dm7
ข้าได้พบสันติสุข ที่โอบล้อมรอบตัวข้าไว้
Gm7   Bb/C    F
ข้าสุขใจเหลือจะบรรยาย  

  F7    Bbmaj7      Am7
ไม่ว่าอยู่แห่งหนไหน ข้าจะนมัสการ
Dm7    Gm7   Bb/C    F
และไม่ว่าเป็่นเช่นใด ข้าจะนมัสการ
F7      Bbmaj7     Am7
ไม่ว่าอยู่แห่งหนไหน ข้าจะนมัสการ
Dm7      Gm7   Bb/C  F
และไม่ว่าเป็่นเช่นใด ก็จะนมัสการ

F     Fsus4  Fmaj7       Eb/F
ข้าได้เห็นแสงสว่าง แห่งความจิรงและความรัก
    Bbmaj7    Am7       Dm7
ข้าได้พบสันติสุข ที่โอบล้อมรอบตัวข้าไว้
Gm7    Bb/C    F
อยู่ในความรักของพระองค์่

  Bbmaj7     C/Bb
และในทุกเส้นทาง ที่ก้าวและเดินไป
  Am7    Dm7
ให้ทุกวันเวลาในชีวิต
Gm7   Bb/C   F   F7
นมัสการ พระองค์ เรื่อยไป     
(นมัสการ พระองค์ นิรันดร์)
(นมัสการ พระองค์ เรื่อยไป)
  Eb   Csus4  C   F/A
(นมัสการ พระองค์ นิรันดร์
แก้ไขเพลงนี้

* ปรับปรุงเนื้อเพลงนี้ให้ถูกต้องมากขึ้น (แก้ไขล่าสุดโดย Webmaster)

เปลี่ยนคีย์ ขนาด