สิ่งเดียว

A2 F#m7 D Bm7 A2 F#m7 D Bm7 D/E  

   A              C#m7 
ข้าขอสิ่งหนึ่ง จากพระเจ้า
  F#m7               C#m7 
ให้ข้าได้พัก อาศัยในพระนิเวศน์
  D2           C#m7    F#m7 
ตลอดวันและคืน แห่งชีวิตของข้า
        Bm7                  E 
เพ่งดูความงาม แห่งพระสิริพระองค์
 
     A             C#m7 
ขอซ่อนข้าไว้ ในความรัก
  F#m7         C#m7 
โปรดตั้งชีวิต ข้าสูงบนศิลา
  D2                  C#m7   F#m7 
ความสัตย์ซื่อพระองค์ เป็นความหวังของข้า
    Bm7          E         A  E 
ข้าลี้ภัยในที่ประทับ พระองค์  
 
  A 
ให้ข้าอิ่มในความสมบูรณ์
  A2/C# 
แห่งพระนิเวศน์พระองค์
  Bm7 
ให้ข้าอยู่หน้าพระพักตร์
   D    E 
ในรัก ที่มั่นคง
  A 
ขอโปรดฟังเสียงร้องทูล
    C#m7  F#m7 
เมื่อข้าเสาะแสวงหา
  D2         C#m 
ข้าเฝ้ารอคอยพระองค์ พระเจ้า
    Bm7            E          A
สิ่งนี้ที่ข้าต้องการเพียงสิ่งเดียว
 
A2 F#m7 D  Bm7 E 


และนี่คือสิ่งเดียวที่ข้าต้องการ
A/C#                     Bm7
และนี่คือสิ่งเดียวที่ข้าต้องการ
                   F#m7  C#m7 
พระองค์คือผู้เดียวที่ข้าเสาะหา และเฝ้ารอ

และนี่คือสิ่งเดียวที่ข้าต้องการ
A/C#                        Bm7
และนี่คือสิ่งเดียวที่ข้าต้องการ
                      D                        E 
พระองค์คือผู้เดียวที่ข้าเสาะหา และเฝ้าคอย
แก้ไขเพลงนี้

* ปรับปรุงเนื้อเพลงนี้ให้ถูกต้องมากขึ้น (แก้ไขล่าสุดโดย Webmaster)

เปลี่ยนคีย์ ขนาด