ชีวิตที่เริ่มใหม่

A  F#m  D  A/C#  Bm  Esus4 E

A                         F#m
ทุก..วันที่หายใจ ยังมีความหวังให้ได้ก้าวไป 
  D                    A/C# 
โลกจะโหดร้าย แต่จะไม่หวั่นไหว
 Bm  Esus4  E 
เมื่อมีพระองค์นำทาง 
A                         F#m 
ทุก..ทีที่พลาดไป ยังมีความหวังให้ได้เริ่มใหม่
  D                    A/C# 
ในความอ่อนแอ ทรงประคองข้าไว้
Bm    Esus4     E 
และนำให้เดินต่อไป

  A                                Dmaj7 
* พระเยซูทรงเมตตา เปี่ยมด้วยรักและฤทธา
Bm7                   Esus4  E 
พระองค์ทรงเปลี่ยนชีวิตข้า 
  A                               Dmaj7 
จากคนนึงที่ต้องตาย ไม่มีหวังได้หายใจ  
Bm7                          Esus4  E           A 
ได้มีชีวิตที่เริ่มใหม่ เมื่อข้าได้เป็นของพระองค์
 
F#m  Dmaj7  Bm7  Esus4  E  (A)
แก้ไขเพลงนี้

* ปรับปรุงเนื้อเพลงนี้ให้ถูกต้องมากขึ้น (แก้ไขล่าสุดโดย Webmaster)

เปลี่ยนคีย์ ขนาด