อยากจะเห็นคนไทยนมัสการพระเจ้า

D           G
โปรดรินรักชโลมหัวใจ
A          D
สัมผัสทุกดวงวิญญาณ
D               G    
ด้วยพระทัยที่ทรงสงสารห่วงใย
A              G      A
ขอประทานความรัก ไหลลงสู่ประชา

  D              Bm
อยากจะเห็นคนไทยนมัสการพระเจ้า
  G                A
อยากจะเห็นคนไทยนมัสการพระเจ้า
 G   D/F#     G     A 
เราร้องออกพระนาม ด้วยสุดหัวใจ
D      A  Bm   A   G  A
อยากจะเห็นคนไทย นมัสการพระเจ้า

 D         G
เปล่งคำอธิษฐานของเรา   
A            D
เป็นกลิ่นหอมถึงเบื้องบน
  G           A
จากดวงใจที่วอนขอพระเมตตา   
 A         G       A
ขอชนชาตินี้ รอดในหัตถ์พระองค์
แก้ไขเพลงนี้

* ปรับปรุงเนื้อเพลงนี้ให้ถูกต้องมากขึ้น (แก้ไขล่าสุดโดย Webmaster)

เปลี่ยนคีย์ ขนาด