ข้าต้องการพระองค์

G  Em9  C  G/B  Am7  Dsus4  D 
 
G  D/E  Em 
ขอวางทุกสิ่งลงที่พระบาท
C  G/B  Am  Dsus4  D 
ทุกความดีและความงาม ล้วนเป็นของพระองค์
G  D/E  Em 
แม้ความสำเร็จหรือ ความทุกข์ตรม
C  G/B  Am  Dsus4  D 
ข้าก็ไม่ต้อง การอะไรมากไปกว่าพระองค์
Em  Em7/D  Em/C# 
ไม่มีอะไร...ในโลกใบนี้  
  C  Dsus4  D 
ที่ข้าจะเสาะหา และนมัสการ

  G  G/B  C  Dsus4  D 
* ข้า ต้องการพระ องค์พระองค์เท่านั้น
  G  G/B  C  Dsus4  D 
ข้า ต้องการพระองค์เพียงพระองค์เท่านั้น
  Em  A7  C  Dsus4  G 
ที่ข้าจะรักไปจนหมดลมหายใจ คือพระองค์

G  G/B  C  D 
 
  G  G/B  C  Dsus4  D 
ข้าต้องการพระองค์ พระองค์เท่า นั้น
  G  G/B  C  Dsus4  D 
ข้าต้องการพระองค์ เพียงพระองค์เท่านั้น
  Em  A  C  Dsus4 
ที่ข้าจะ รักไปจน หมดลมหาย ใจ   โอ
  G  G/B  C  Dsus4  D 
ข้า ต้องการพระ องค์   พระองค์เท่า นั้น
  G  G/B  C  Dsus4  D 
ข้า ต้องการพระ องค์   เพียงพระองค์เท่า นั้น
  Em  A7  C  Dsus4  G 
ที่ข้าจะ รักไปจน หมดลมหาย ใจ   คือพระ องค์
 
 

G/B  C  A/C#  D 
แก้ไขเพลงนี้

* ปรับปรุงเนื้อเพลงนี้ให้ถูกต้องมากขึ้น (แก้ไขล่าสุดโดย Webmaster)

เปลี่ยนคีย์ ขนาด