อยู่ในรักของพระเยซู

G                Cm  A7         D                      G
องค์พระเยซูคริสต์          ข้ารักเทิดทูนพระองค์
                   Cm  A7         D                  G
ความรักของพระองค์        ไม่มีผู้ใดเปรียบได้
                CmA7           D
ความรักเหนือทุกสิ่ง  ที่โลกมี
         B7                      Em
ทรงพลีพระชนม์เพื่อไถ่บาปข้า
          Am            C                     Dsus    D
ขอถวายชีวิต     และติดตามพระองค์เพียงผู้เดียว

*
               CmA7             D
ดื่มด่ำในความรักของพระเยซู
              B7                  Em
อุ้มชูด้วยความรักที่แสนยิ่งใหญ่
       Am7           D                    G  / E7
อิ่มใจในพระคุณ  ที่พระองค์ประทานแก่ข้า
             Am                            D
เติมใจให้เต็มล้น   ด้วยรักของพระองค์
           B7                    Em
ความรักที่มีชัยชนะเหนือทุกสิ่ง
           Am               D               G
พึ่งพิงในพระองค์   อยู่ในรักของพระเยซู
แก้ไขเพลงนี้

* ปรับปรุงเนื้อเพลงนี้ให้ถูกต้องมากขึ้น (แก้ไขล่าสุดโดย Webmaster)

เปลี่ยนคีย์ ขนาด