พระองค์แบกรับไว้

E G#m F#m A E G#m F#m A E C#m9  F#m A E C#m9 F#m A B 
   
  Amaj7  E/G# 
พระเยซูได้ ถ่อมลง เจ็บทุกข์ทน
  F#m7  E 
เพื่อช่วยฉันให้พ้น หลุดพ้นคำแช่งสาป
  Amaj7  G#m  C#m 
จะมีใครสักกี่คน ยอมตายเพื่อช่วยได้แม้คนบาป
 F#m    Bsus4      E  C#m9 F#m A B 
และฉันสุดซาบซึ้งในพระคุณ
 
  Amaj7  G#m7 
** เพราะทรงยอมแบกไว้ พระองค์แบกรับไว้
C#m7  F#m7  Bsus4  E 
ทุกข์และโศกโรคภัยให้ฉันได้มีเสรี
  Amaj7  G#m7 
เพราะทรงยอมแบกไว้ พระองค์แบกรับ ไว้
  C#m7  F#m7  Bsus4  E 
ความ บาปลึกในใจ เพื่อให้ฉันอยู่ในพระคุณ  
 
E C#m9 F#m A E C#m9 F#m A B 
             
  Amaj7  E/G# 
ฉันจึงยอมก้มกราบลง ต่อพระองค์
  F#m7  E 
ด้วยหัวใจสุขล้น หลุดพ้นจากความบาป
  Amaj7  E/G# 
วางจิตใจฉัน ถ่อมลง ต่อพระนาม
C#m  F#m  Bsus4  E 
พระเยซูผู้นั้น ที่ไถ่ฉันพ้นความตาย
 
E C#m9 F#m A E C#m9 F#m A E 
             
แก้ไขเพลงนี้

* ปรับปรุงเนื้อเพลงนี้ให้ถูกต้องมากขึ้น (แก้ไขล่าสุดโดย Webmaster)

เปลี่ยนคีย์ ขนาด