ข้าจะร้อง (ออกพระนาม)

C  G  Dm7  F 
 
C                            
จากดวงใจไปทั้งโลกา 
    G
ข้าประกาศพระนามสรรเสริญพระองค์
 Dm7  F 
พระเยซู พระเยซู
C                                     
หนึ่งนามเดียวชนะความตาย 
G
ผู้ยกบาปมากมายให้คนทุกคน
Dm7  F 
พระเยซู พระเยซู
 
        C      G        
* ข้าจะร้อง ออกพระนาม 
        Am7         F 
น่าเกรงขาม  พระองค์ผู้ยิ่งใหญ่
  C      G               
มอบชีวิต เปลี่ยนดวงใจ 
    Dm7  C/E  F               Gsus    C 
 พระเยซู พระเยซู พระเยซู เป็นพระเจ้า
  
 C G Dm7  F 

C                               
ผู้ครอบครองสวรรค์โลกา 
       G 
พระองค์คือราชาแห่งนิรันดร์กาล
Dm7  F 
พระเยซู พระเยซู
C                              
หนึ่งทางเดียวถึงพระบิดา
           G 
ผู้ทรงไถ่เรามาจากความมืดมน
Dm7  F 
พระเยซู พระเยซู
 
C  G  Dm7  C/E  F 
Dm7  Em7  F/A  G

 Dm7  C/E  F             Gsus  C 
พระเยซู พระเยซู พระเยซู เป็นพระเจ้า

แก้ไขเพลงนี้

* ปรับปรุงเนื้อเพลงนี้ให้ถูกต้องมากขึ้น (แก้ไขล่าสุดโดย Webmaster)

เปลี่ยนคีย์ ขนาด