อาโดนาย

Am G Dm Am
พระเจ้าแห่งนิจนิรันดร์ ความลับซ่อนในพระองค์
F C G
ทรงอยู่เหนือฟ้าและโลกา พระเจ้าแห่งอิสราเอล
Am G Dm Am
ประทานฤทธาและปัญญา ทรงเกียรติและทรงเข้มแข็ง
F C G
ทรงฟังเสียงร้องจากใจเรา, พระองค์ทรงมีชัย
F G F/A G/B
ทุกตาจะเห็นพระองค์ ปรากฎในท้องนภา

Am F C G
อาโดนาย อาโดนาย องค์ผู้ทรงยิ่งใหญ่ ทุกเข่าจะกราบลง
Am F C
อาโดนาย อาโดนาย เป็นพระเจ้าองค์เดียว
G Am G F G
ทุกปากเรียกพระนาม อาโดนาย

Am G Dm Am
เยรูซาเล็มได้รอคอย ยกเสียงสรรเสริญสูงสุด
F C G
ประตูวิหารอันงดงาม รอการฟื้นฟูกลับมา
F G F/A G/B F2
เราชาวซีโยนจะร้อง, บารุค ฮา บา บะเชม

C F2 C G
เป็นพระเจ้าอยู่เหนือทั่วโลกา, เป็นพระเจ้าอยู่เหนือทั่วโลกา
แก้ไขเพลงนี้

* ปรับปรุงเนื้อเพลงนี้ให้ถูกต้องมากขึ้น (แก้ไขล่าสุดโดย Webmaster)

เปลี่ยนคีย์ ขนาด