โฮซันนา

E
ฉันเห็นพระสิริงดงาม
C#m
พระเยซูจะเสด็จมา
     F#m     G#m C#m              
ทั่วทั้งโลกาจะเห็นพระองค์

E
ฉันรับความรักและพระคุณ
C#m
ทรงชำระ  ให้เราเป็นไท
     F#m           B
และทุกทุกคน ต่างซ้องสรรเสริญ


E/G# A B  C#m         
โฮซันนา โฮซันนา 
 A     C#m   B 
โฮซันนา องค์ผู้ สูงสุด 
E/G# A   B  C#m
โฮซันนา โฮซันนา 
 A     B    C#m
โฮซันนา องค์ผู้ สูงสุด


ฉันเห็นบรรดา ชนมากมาย
C#m
ทวีขึ้น จนเต็มแผ่นดิน
        F#m       G#m
หมดสิ้นความเชื่อ หมดสิ้นกำลัง
E
พระองค์จะนำการฟื้นฟู
C#m 
ขอเพียงเราเข้ามาร้องทูล
        F#m         B
และน้อมก้มกราบ เพื่อยกพระนาม


E/G# A   B  C#m        A      C#m   B          
โฮซันนา โฮซันนา โฮซันนา องค์ ผู้สูงสุด 
E/G# A   B  C#m      A   B         C#m
โฮซันนา โฮซันนา โฮซันนา องค์ ผู้สูงสุด

 A                             B
พระองค์ทรงเยียวยา รักษาใจ
E                             C#m
ทรงชำระดวงตา ให้ได้เห็นความจริง
A                      B              C#m
สำแดงให้ฉันมี ความรัก เหมือนพระองค์
A                             B
รักพระองค์ ละลายดวงใจ
E                           C#m
ขอมอบชีวิตให้   อยู่ในน้ำพระทัย
A                              B        E
ทุกทุกวัน ฉันมีเป้าหมาย สู่นิรันดร์


E/G# A   B  C#m        A      C#m   B          
โฮซันนา โฮซันนา โฮซันนา องค์ ผู้สูงสุด 
E/G# A   B  C#m      A   B      C#m
โฮซันนา โฮซันนา โฮซันนา องค์ ผู้สูงสุด
แก้ไขเพลงนี้

* ปรับปรุงเนื้อเพลงนี้ให้ถูกต้องมากขึ้น (แก้ไขล่าสุดโดย Webmaster)

เปลี่ยนคีย์ ขนาด