ชนะ

 D G  Em7  Asus 


วันที่ใจข้าบอบช้ำ
  G 
ขอมอบทุกถ้อย คำ
 
เพื่อร้องสรรเสริญพระองค์
  Em7 
เพราะความรักที่มั่นคง
 
และฤทธิ์อำนาจพระองค์
  G 
ดำรงครอบครอง
  Asus  A 
ไม่เปลี่ยนแปลงไป
 

ดูยากเย็นสักแค่ไหน
  G 
ข้าวางใจในพระสัญญา
 
ที่เป็นนิรันดร์
  Em7 
ข้ายังหายใจทุกวัน
 
ได้เห็นพระพรนับพัน
  G 
พระองค์เที่ยงตรง
  Asus  A 
ไม่แปรผัน ไป
 
  G 
ข้าเป็นมนุษย์ที่แสนอ่อนแอ
  D/F# 
แต่พระเจ้าทรงยิ่งใหญ่
  Em7  Asus  A 
ด้วยรักพระองค์ทรงฉุดข้าไว้  
 
  Dmaj7 
พระองค์ยกข้าขึ้นให้เดินได้ต่อไป
  Bm7 
ข้าไม่หวั่น ไหว
 
พร้อมเจอเรื่องราวทุกอย่าง
  Em7 
แม้วันที่ยากลำบาก
 
ไม่เห็นใครเคียงข้าง
  G  Asus  A 
พระองค์ทรงนำข้าพ้นไป
  Dmaj7 
พระองค์เสริมกำลังให้ใจข้ามั่นคง
  Bm7 
เพราะพระองค์ข้าจึงเผชิญพรุ่งนี้ได้
  G  D/F# 
พระองค์ เป็นความหวังเป็นชัยชนะ
  Em7  Asus 
ครอบครอง อยู่เป็นนิตย์ตลอดไป
 
  D 
 
 G  D/F#  G  D/F#  G  D/F#  C  Asus  A 
 
 D  G  Em7  Asus 
แก้ไขเพลงนี้

* ปรับปรุงเนื้อเพลงนี้ให้ถูกต้องมากขึ้น (แก้ไขล่าสุดโดย Webmaster)

เปลี่ยนคีย์ ขนาด