พระเจ้าทรงเป็นผู้เลี้ยงที่รัก

C                               G 
1.พระเจ้าทรงเป็นผู้เลี้ยงที่รัก
     G7                       C 
พระคุณพระองค์ไม่สูญหาย
     C7                        F 
ข้าไม่ขัดสนลำบากมากนัก
         C        G7         C 
เพราะทรงพิทักษ์รักษาไว้ 
        C                             G 
2.พระองค์ทรงทำให้ข้านอนลง
      G7                 C 
ในทุ่งที่หญ้าเขียวสดมี
      C7                             F 
ทรงนำวิญญาณข้าไปลำธาร
        C          G7         C  
ทรงเลี้ยงด้วยทิพย์อาหารดี
         C                               G  
3.เมื่อเดินตามหุบเขาเงาความตาย      
     G7                      C    
ไม่กลัวพระเจ้าทรงอยู่ด้วย       
    C7                              F    
คฑาและธารพระกรปลอบโยน       
      C     G7        C     
พระองค์สถิตอยู่ชูช่วย        
         C                           G    
4.แท้จริงความดีความรักมั่นคง       
   G7                   C        
จะติดตามข้าตลอดไป       
      C7                     F     
และข้าจะอยู่ในพระนิเวศ       
      C        G7        C     
พระเจ้าของข้าเสมอไป
แก้ไขเพลงนี้

* ปรับปรุงเนื้อเพลงนี้ให้ถูกต้องมากขึ้น (แก้ไขล่าสุดโดย Webmaster)

เปลี่ยนคีย์ ขนาด