เมื่อข้าร้อง

A9/C#          G9/B     
ฑูตสวรรค์จะก้มกราบลง
D/A       G/A                A
แทบพระบาทหน้าพระบัลลังก์
A/C#       G9/B       
ดาวบนฟ้าที่มีมากมาย
 D/A      G/A      A
ยังต้องโห่ร้องโมทนา
C          G9    G9/A        A    
เมื่อข้ายกชูพระเกียรติพระองค์ 
C       G9     G9/A       A
เมื่อข้ายกย่องประกาศพระนาม

D9                   A9/C#       
เมื่อข้าร้องสรรเสริญจอมราชา 
      C9/Bb                        G
เมื่อข้าร้องว่าสรรเสริญพระเจ้ายิ่งใหญ่
F#m7           Bm7 Bm7/A   G9 G9/F# 
ข้าได้ยินทั่วจักวาลนี้ก็เปลางเสียงถวาย 
Em7      D/F#     G/A
ทุกๆ สิ่งจะร่วมกันน้อมบูชา
          D9
นมัสการพระองค์

A9/C#      G9/B        
ให้ภูเขาเคลื่อนสะเทือน
D/A       G/A              A
เพื่อร้องเทิดทูนองค์พระผู้ไถ่
A/C#       G9/B      
ให้แผ่นน้ำซ่านเซ็นกระจาย 
D/A        G/A        A
จนโลกสั่นไหวต่อพระสิริ
C     G9           G9/A    A          
เมื่อข้ายกชูพระเกียรติพระองค์ 
C      G9    G9/A        A
เมื่อข้ายกย่องประกาศพระนาม

Bb            C9/Bb     D    A/C#       Bm
เป็นเวลาที่บริสุทธิ์ เมื่อข้าเทิดทูนพระนามพระองค์
Bb                  C9/Bb       D            A
เป็นเวลาที่ข้าเติมเต็มทั้งจิตวิญญาณ ด้วยความรัก 
แก้ไขเพลงนี้

* ปรับปรุงเนื้อเพลงนี้ให้ถูกต้องมากขึ้น (แก้ไขล่าสุดโดย Webmaster)

เปลี่ยนคีย์ ขนาด