ดวงใจของข้า

D                            Bm
1.ข้าเข้ามาใกล้พระบัลลังก์ของพระองค์
             G            D              A
ข้าเข้ามาได้    โดยพระคุณของพระองค์
     D                        Bm                     G
ราชาผู้ครอบครองป้องปกข้าไว้   ในอ้อมพระหัตถ์
        Em        A     D     A
น้อมวันทาองค์ราชาของข้า

            G               A
*ดวงใจของข้าอยู่ในพระหัตถ์
           F#m/D          Bm
พระองค์รักษาให้รอดปลอดภัย
          G           A                      D     A                   
ในดวงใจนี้มีแต่ ถ้อยคำที่ร้องขอบพระคุณ
           G                A
ดวงใจของข้าอยู่ในพระหัตถ์
           F#m             Bm
พระองค์รักษาให้รอดปลอดภัย
                G/D
จากส่วนลึกของดวงใจ
       A                D
ร้องทูลว่าข้าขอบพระคุณ

     A                         C#m
2.พระเยซูพรองค์ทรงเป็นเพียงผู้เดียว
 D                             E
ที่ช่วยข้าได้  ข้าวางใจเชื่อพระองค์
 A                            C#m
ในวันและค่ำคืนที่ข้าเหนื่อยล้า
    Bm                        E
ทรงยื่นพระหัตถ์ ยกชูจิตใจของข้าเอาไว้
ปรับแต่ง :