ในเวลาของพระคริสต์

D  Em   A      D      
ในเวลา   ของพระคริสต์     
   Em     A         D  D7
ทรงลิขิต ชีวิตของข้าตามน้ำพระทัย
     G      A
ขอโปรดให้ข้าเรียนรู้ว่า    
     D       Bm           
ตราบที่ข้าเดินในมรรคา
   Em     A7       D
ดวงชีวา อยู่ในเวลา ของพระองค์

D  Em    A    D  
ในเวลา    ของพระเจ้า
  Em     A        D   D7
ทรงเฝ้าดูชีวิตให้อยู่ในน้ำพระทัย
   G         A     
โอ้ พระเจ้าข้าขอมอบใจ
  D         Bm
มอบถวายชีวิตทั้งกาย
    Em    A7        D
เพื่อจะได้อยู่ในเวลาของพระองค์
ปรับแต่ง :