บนบัลลังก์

   A               E             F#m      D
เปลวเพลิงลุกดุจดังพระเนตรของพระองค์
  A          E             F#m   D
ทรงเป็นนิรันดร์ในห้วงเวลา
   A               E                F#m          D
เสียงน้ำมากหลายฟังคล้ายเสียงของพระองค์
 A              E                 F#m            D
แสงอาทิตย์กล้า ดุจดังพระพักตร์ของพระองค์
 A        E               F#m        D         A
*พระสิริฉายส่องเต็มโลกา พระบารมีเฉิดฉาย
            E           F#m    D
อย่างไม่อาจมี คำคำใด บรรยาย
 A            E            F#m    D
ขอพระเกียรติจงเป็นของพระองค์
 A           E           D
ผู้ทรงประทับบนบัลลังก์
แก้ไขเพลงนี้

* ปรับปรุงเนื้อเพลงนี้ให้ถูกต้องมากขึ้น (แก้ไขล่าสุดโดย Webmaster)

เปลี่ยนคีย์ ขนาด