พระบิดาในสวรรค์

A                           Bm 
พระบิดาในสวรรค์ เรารักพระองค์
      D                    E     A   D-E
เรายกพระนามพระองค์ บูชา
           A            
ให้พระบัลลังก์ พระองค์ประทับ
             Bm
เหนือคำสรรเสริญ
           D          E            A
ให้ทั่วโลกา ประกาศพระบารมี
E7                A     C#m    D        Bm
**สาธุการพระนาม องค์ทรงฤทธา
F#m                     E       A
ผู้ทรงครอบครองชั่วนิจนิรันดร์
E7             A      C#m    D      Bm
สาธุการพระนาม องค์ทรงฤทธา
        D      E      A
ทรงเป็นราชานิรันดร์
แก้ไขเพลงนี้

* ปรับปรุงเนื้อเพลงนี้ให้ถูกต้องมากขึ้น (แก้ไขล่าสุดโดย Webmaster)