ขอองค์พระวิญญาณ

D                  F#m7  Bm7
ขอองค์พระวิญญาณ     เคลื่อนตามน้ำพระทัย
         Em7           A7
ขอพระสิริล้นเหนือเรา
D                  F#m7  Bm7
ขอพระคริสต์ประทาน     เสรีภาพแก่เรา
        Em7  A      D
ขอพระสิริ   ล้นในเรา
              Bm7 
*  โปรดให้ฤทธิ์องค์พระวิญญาณไหลล้น    
F#m7
สถานที่แห่งนี้
                       G 
     เปลี่ยนแปลงใจของฉัน     โดยพระคุณ
           D 
ล้นด้วยรัก     และความเมตตา
                 A/C#              Bm7     
    โปรดให้ความรักขององค์พระคริสต์    
     F#m7           
ประทับเคียงกายเสมอ
         Em7           A7     D
ขอพระวิญญาณ     ล้นในเรา
แก้ไขเพลงนี้

* ปรับปรุงเนื้อเพลงนี้ให้ถูกต้องมากขึ้น (แก้ไขล่าสุดโดย Webmaster)

เปลี่ยนคีย์ ขนาด