พระเจ้าแสนดี

D            Em                  D
    พระเจ้าแสนดี   พระเจ้าแสนดี
G         Em            A7    D
พระเจ้าแสนดี   พระทรงดีต่อข้า
 D             Em                      D
พระเจ้าประเสริฐ   พระเจ้าประเสริฐ
 G          Em              A7    D
พระเจ้าประเสริฐ   พระทรงดีต่อข้า
แก้ไขเพลงนี้

* ปรับปรุงเนื้อเพลงนี้ให้ถูกต้องมากขึ้น (แก้ไขล่าสุดโดย Webmaster)

เปลี่ยนคีย์ ขนาด