พระเยซูเป็นคำตอบ

 Fmaj7 Bbmaj7  x2
 
Fmaj7  Bbmaj7 
หนทางที่จะก้าว ไป
Fmaj7  Bbmaj7 
ต้องเจอกับสิ่งอันตราย
Gm7  Am7 
ความกลัวบดบังสายตา
 Bbmaj7 Csus C 
ไม่ให้เห็นทางออก
 
Fmaj7  Bbmaj7 
หันมองดูที่พระองค์
Fmaj7  Bbmaj7 
ผู้ทรงเป็นที่พักพิง
Gm7  Am7 
ความจริงเปิดให้เห็นทาง
 Bbmaj7  Csus  C 
ให้ความหวังและ พร้อมที่จะก้าว ไป
 
     Bbmaj7 
พระเยซูเป็นคำตอบ
     Am7 
ให้ใจที่มืดมน
Gm7  Bb/C  Fmaj7 
โลกไม่เคยมีทาง ออกให้คนที่หลงทาง
  Bbmaj7  Am7  Dm7 
พระเยซูเป็นคำตอบ เปลี่ยนคืนให้สว่าง
  Gsus  G 
หนทางเดินที่กว้างใหญ่
     Bb  Csus 
จะขอ ให้พระองค์ นำทาง
 
 Fmaj7 Bbmaj7 x2
 
Fmaj7  Bbmaj7 
หัวใจมอบให้พระองค์
Fmaj7  Bbmaj7 
มั่นคงพักอยู่ในอ้อมแขน
Gm7  Am7 
พระองค์ไถ่บาปทดแทน
Bbmaj7  Csus  C 
ด้วยบาดแผลเพื่อเรา
 
Fmaj7  Bbmaj7 
เมื่อมองดูที่พระองค์
Fmaj7  Bbmaj7 
ผู้ทรงเป็นที่พึ่งพิง
Gm7  Am7 
ความจริงเปิดให้เห็นทาง
  Bbmaj7  Csus  C 
ให้ความหวังและพร้อมที่จะก้าวไป
 
 Gm7 Am7 Bbmaj7 Csus C x2
 
 Fmaj7 Bbmaj7 x2
แก้ไขเพลงนี้

* ปรับปรุงเนื้อเพลงนี้ให้ถูกต้องมากขึ้น (แก้ไขล่าสุดโดย Webmaster)

เปลี่ยนคีย์ ขนาด