แต่ข้ารู้จักพระองค์ที่ข้าเชื่อ

C            F       C       Dm                G7
1.ข้าไม่รู้ว่าเหตุไรพระเจ้า แสดงพระคุณประหลาด
      C           F        C       G7               C
เหตุไรที่พระเยซูยอมไถ่ ล้างใจข้าให้สะอาด

          F              C          Am            Dm   G7                C     C7
* แต่ข้ารู้จักพระองค์ที่ข้าเชื่อ  และเชื่อมั่นคงว่า   พระองค์ทรงฤทธิ์อาจ
       F                        Em    Am    G7  G     C
รักษาซึ่งมอบไว้กับพระองค์   จนถึงกาลวันนั้นได้ (*)

     C            F       C       Dm                G7
2.ข้าไม่รู้ว่าพระองค์    ทรงให้ความเชื่อแก่ข้าอย่างไร
      C           F        C       G7               C
เหตุไรเมื่อเชื่อพระธรรมโอวาท    จึงได้ความสุขยิ่งใหญ่ (*)

     C            F       C       Dm                G7
3.ไม่รู้ว่าพระวิญญาณดลใจ    ให้ข้าเห็นบาปอย่าไร หรือ
      C           F        C             G7               C
เมื่ออ่านคำตรัสของพระองค์     จึงเกิดความไว้วางใจ(*)

     C            F       C       Dm                G7
4.ไม่รู้ว่าเมื่อใดเสด็จมา    เวลาเช้าสายบ่ายเย็น
         C           F        C       G7               C
หรือข้าต้องถึงความมรณา หรือได้พบในเวหา(*)
แก้ไขเพลงนี้

* ปรับปรุงเนื้อเพลงนี้ให้ถูกต้องมากขึ้น (แก้ไขล่าสุดโดย Webmaster)

เปลี่ยนคีย์ ขนาด