ข้าได้ยินผู้ไถ่ตรัสว่า

D               A7          D
ข้าได้ยินผู้ไถ่ตรัสว่า   แท้จริงกำลังเจ้าน้อย
    D          A         D
ผู้อ่อนกำลังจงมา   แสวงหาเราอย่าถอย

D                 A
* องค์พระเยซูเจ้า  ทรงใช้หนี้ของข้า
D           G      D     A     D
ใจเต็มด้วยบาป มลทินมัว  พระองค์ล้างให้สะอาด
D               A7          D
ข้าได้ยินผู้ไถ่ตรัสว่า   แท้จริงกำลังเจ้าน้อย
    D          A         D
ผู้อ่อนกำลังจงมา   แสวงหาเราอย่าถอย

D                 A
* องค์พระเยซูเจ้า  ทรงใช้หนี้ของข้า
D           G      D     A     D
ใจเต็มด้วยบาป มลทินมัว  พระองค์ล้างให้สะอาด
แก้ไขเพลงนี้

* ปรับปรุงเนื้อเพลงนี้ให้ถูกต้องมากขึ้น (แก้ไขล่าสุดโดย Webmaster)

เปลี่ยนคีย์ ขนาด